Hakkımızda - Wömner Power Quality Solutions

HAKKIMIZDA

Global Tecrübe, Yerel Uygulama

Enerji tüketiminin ve maliyetlerin büyük önem taşıdığı günümüzde güç kalitesi başlığı sadece tasarruf anlamında değil aynı zamanda bileşen ömrü olarak da kritik bir öneme sahiptir.
Tesislerde güç kalitesi başlığının değeri ve önceliği her geçen gün artmakta farkındalık seviyesi yükselmektedir. Bu sayede transformatör, kablo, şalter, sürücü, motor.. vb elektriksel bileşenlerin ömürlerinin kısalmasının önüne geçilmekte, ani arızaların ve üretim kayıplarının oluşması engellenmekte, ısıya dönüşen kayıplardan tasarruf edilmektedir.
Womner bu noktada gerekli teknik analizleri, altyapı çalışmalarını, proje hesaplarını ve çözüm önerilerini paydaşlarının bilgisine sunmaktadır. Elektrik enerjisinin şebeke bağlantı noktasından tesislerdeki tüketim noktasına kadar olan süreçte en ideal şekilde kullanılması ve hataların önüne geçilmesi için hizmet vermekteyiz.
Genel Koordinatör
Dr. Ayşegül Eda Kop
University of Aberdeen
Güç Kalitesi
Faruk Başar
Yıldız Teknik Üni.
IoT
Harun Öz
İstanbul Bilgi Üni.
Finans
Cengiz Yıldırım
Kocaeli Üni.
Kalite ve Çevre
Zeynep Erkmen
Çukurova Üni
Teknik Servis
Adnan Baş
PQ Professionals GmbH
Frank Strobel
Genel Müdür
Comsys
Per Ewers
Global Segment Müdürü